Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - System Symfonia

System Symfonia

Dodaj do mojej oferty

Symfonia Faktura

sym_fp

Szybkie i łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży

* Wystawianie faktur VAT, paragonów, faktur zaliczkowych, dokumentów bez VAT-owych, dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokumentów eksportowych i krajowej sprzedaży walutowej, korekt, dokumentów pro forma oraz zamówień obcych
* Możliwość wystawiania faktur VAT na podstawie dokumentów WZ i zamówień
* Automatyczne lub ręczne wystawianie faktur z wykorzystaniem kartotek kontrahentów i towarów (listy cenowej)
* Możliwość drukowania na dokumentach sprzedaży kodów obcych towarów
* Możliwość udzielenia odrębnych rabatów dla każdej pozycji; rabaty do ceny lub wartości pozycji dokumentu
* Możliwość odrębnego określenia nabywcy i odbiorcy w dokumentach
* Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu
* Możliwość odłożenia faktury do bufora (poczekalni) przed momentem wystawienia
* Definiowanie własnych typów dokumentów sprzedaży na podstawie wbudowanych w program dokumentów wzorcowych
* Definiowany format (szablon) i sposób numeracji dokumentów (ciągły, roczny, miesięczny)
* Podgląd wydruku dokumentu na ekranie przed skierowaniem na drukarkę
* Grupowe wystawianie dokumentów sprzedaży (dla wielu różnych kontrahentów)

Możliwość zaplanowania i prowadzenia określonej polityki sprzedaży

* Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów
* Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru (trzy ceny netto, jedna brutto)
* Prowadzenie cenników w różnych walutach
* Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar
* Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów (lub rodzaju towaru)
* Automatyczne podpowiadanie cen w trakcie wystawiania dokumentów, dzięki przypisaniu jednej z cen sprzedaży określonemu kontrahentowi
* Pomoc w naliczaniu bieżących cen, obsługa marż i narzutów, ustalanie zaokrągleń
* Możliwość przeprowadzania operacji grupowych np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów

Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie

* Rozliczenie kasy – wystawianie dokumentów kasowych KP, KW; tworzenie raportów kasowych
* Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych
* Rozliczanie rozrachunków (możliwość rozliczania cząstkowego – płatność podzielona na części)
* Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie z uwzględnieniem zmian kursów walut

Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji

* Różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez Użytkownika – możliwość porządkowania informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Użytkownika
* Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem
* Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów np. po kodzie, nazwie, numerze, serii
* Możliwość sortowania pozycji w kartotece według dowolnej z kolumn
* Szybkie wprowadzanie danych do kartotek – tworzenie szablonów (wzorców) dla zapisywanych informacji

Bogaty zestaw raportów i zestawień

* Możliwość zapisania wszystkich wydruków w pliku w formacie PDF oraz wysłania pocztą elektroniczną
* Zestawienia sprzedaży (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres według wybranych dokumentów, kontrahentów i towarów
* Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem
* Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności
* Zestawienie sprzedaży chronologicznie z podziałem na osoby wystawiające dokumenty
* Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów; sortowanie malejące i rosnące, według dowolnej kolumny zestawienia

Integracja z programem Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość

* Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z nieograniczoną liczbą dekretów; możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części
* Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z programem Finanse i Księgowość
* Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Faktura do programu Mała Księgowość

Współpraca z MS Office i innymi programami pracującymi w środowisku Windows

* Przekazywanie danych do programów pakietu MS Office XP/2003/2007
* Możliwość skopiowania zestawień do schowka Windows i przeniesienia ich do innych programów
* Druk dokumentów sprzedaży do plików w formatach RTF i HTML

Symfonia Faktura Cena netto : 490,00 PLN + 23 % VAT
Dodatkowe stanowisko Cena netto : 340,00 PLN + 23 % VAT

Powrót

Ilustracje


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym