Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - System Symfonia

System Symfonia

Dodaj do mojej oferty

Symfonia Płace

sym_plp

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy

* Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
* Możliwość definiowania własnych elementów płacowych
* Definiowanie własnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji: indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
* Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy umysłowi, fizyczni, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
* Uwzględnienie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy)
* Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku
* Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach „w przód" (możliwość planowania kosztów, płac, podwyżek)  

Oszczędność czasu potrzebnego do naliczania płac

* Możliwość tworzenia wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu
* Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego)
* Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście płac (tworzenie nowej listy płac bez konieczności przeglądania wszystkich danych)
* Automatyczne obliczanie wartości składników płacowych w danym miesiącu
* Możliwość tworzenia list płac dla dowolnej grupy pracowników (działu pracowników)
* Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto
* Możliwość drukowania pasków wynagrodzeń w różnych układach dla pracowników na podstawie list płac
* Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników – indywidualnie i grupowo

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

* Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia
* Wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem
* Nadrukina deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA)
* Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RCA, RSA, RZA, RMUA, DRA
* Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo
* Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Łatwy dostęp do informacji o pracownikach

* Gromadzenie danych o przebiegu pracy pracownika (historia zatrudnienia)
* Ewidencja informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach
* Możliwość generowania zestawień według dowolnej grupy pracowników (działu pracowników) lub wzorca
* Generowanie wybranych danych do zestawień statystycznych dla kierownictwa firmy
* Możliwość wydruku kwestionariuszy osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika
* Możliwość wydruku umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach
* Generowanie wydruku umowy zlecenia i rachunku za umowę zlecenie

Tajność informacji

* Zależność dostępu do informacji od poziomu uprawnień Użytkownika
* Możliwość utajnienia płac
* Pełna informacja o zmianach danych osobowych pracowników – raportowanie zmian w czasie

Integracja z programem Finanse i Księgowość

* Przesyłanie poleceniem księgowania danych płacowych do programu Finanse i Księgowość
* Możliwość podania konta dla poszczególnych elementów wynagrodzeń
* Przyporządkowanie pracownikowi numeru z kartoteki pracowników programu Finanse i Księgowość

Symfonia Płace do 25 pozycji na liście płac Cena netto : 990,00 PLN + 23 % VAT
Dodatkowe stanowisko Cena netto : 690,00 PLN + 23 % VAT

Symfonia Płace do 100 pozycji na liście płac Cena netto : 1 250,00 PLN + 23 % VAT
Dodatkowe stanowisko Cena netto : 880,00 PLN + 23 % VAT

Symfonia Płace do 200 pozycji na liście płac Cena netto : 1 650,00 PLN + 23 % VAT
Dodatkowe stanowisko Cena netto : 1 160,00 PLN + 23 % VAT

Powrót

Ilustracje


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym