Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - System Symfonia

System Symfonia

Usuń z mojej oferty

Symfonia Kadry i Płace

sym_kipp

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy

* Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku –po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
* Możliwość ukrycia nieużywanych w aktualnej wersji wersji programu elementów, wzorców, definicji zdarzeń w Archiwum definicji
* Szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń
* Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń
* Możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych, np. ukończone kursy, zaprenumerowane czasopisma, wydane przepustki, pieczątki
* Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
* Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych
* Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
* Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, prawa autorskie i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku
* Automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne)  

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych

* Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (np. choroba, urlop, nadgodziny, aneks do umowy o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (np. szkolenia, badania lekarskie, delegacja); wygodna prezentacja wszystkich informacji w kalendarzu pracownika
* Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach „w przód” (planowanie kosztów płac, podwyżek)
* Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika)
* Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy
* Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np.: badań lekarskich, rozliczeń
* Gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach
* Możliwość ewidencjonowania informacji z umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS
* Wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników

Automatyzacja comiesięcznego naliczania płac i zarządzanie danymi kadrowymi

* Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych)
* Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku, urlopu (podstawy brutto, nominalne, po dopełnieniu) z możliwością edycji i korekty
* Automatyczne uwzględnianie składników okresowych (trzynastki, premie kwartalne, roczne) w podstawach do zasiłków
* Automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych o ukończonych szkołach i przebiegu zatrudnienia
* Kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie w danym roku
* Automatyczne wyliczanie staży do dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej
* Automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru w roku bieżącym
* Kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia (3 lata) oraz proporcjonalne naliczanie urlopu w roku
* Kartoteka list płac, umożliwiająca przeglądanie list płac lub wydrukowanie wstecznie dowolnej listy płac
* Możliwość tworzenia wielu list płac w jednym miesiącu
* Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego, itp.) do następnych okresów
* Możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji
* Możliwość rozliczania dwóch różnych umów cywilnoprawnych (jedna z ubezpieczeniami, druga bez ubezpieczeń) w jednym okresie płacowym
* Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto
* pożyczek możliwość zarządzania i kontrola nad potrąceniami urzędowymi i innymi z pensji pracownika; potrącenia naliczane są tak, aby pozostawić pracownikowi kwotę wolną od potrąceń; potrącenie możliwe jest do kwoty ustalonej przez Kodeks Pracy w zależności od rodzaju potrąceń –w ten sposób naliczane są alimenty, potrącenia z tytułem wykonawczym, kary Pieniężnem potrącenia za zgodą pracownika i zaliczki pieniężne
* Automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji; podział kwoty na kilka przelewów, np. ze względu na termin realizacji

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

* Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia
* Wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem
* Nadruki na deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA)
* Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZIUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RZA, DRA
* Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, Karta zasiłkowa ZUS Z-17
* Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów indywidualnie i grupowo
* Rozliczanie składek ZUS, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
* Możliwość tworzenia plików XML do przesyłania deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R drogą elektroniczną za pomocą przeznaczonych do tego celu aplikacji posiadających podpis elektroniczny  

Zestawienia i dokumentacja kadrowo-płacowa

* Generowanie wybranych danych personalnych do zestawień statystycznych, np. staż pracy, wiek, wykształcenie
* Możliwość wydruku dokumentów kadorywch wykorzystujących MS Word: umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę, świadectwa pracy, informacji o warunkach zatrudnienia, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, itp. z możliwością definiowania dowolnych własnych szablonów dla tych wydruków
* Łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-płacowych o pracowniku (historia zatrudnienia)
* Szeroki wachlarz gotowych zestawień wykonywanych w programie lub przy użyciu MS Excel; możliwość łatwego definiowania dowolnych zestawień prezentujących dowolne dane kadrowe lub płacowe
* Możliwość archiwizacji dowolnych dokumentów w uniwersalnym formacie PDF

Tajność informacji

* Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika - pełen dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dla innych pracowników (np. osoby z działu kadr mogą przeglądać tylko dane personalne pracowników)
* Możliwość utajnienia płac i danych kadrowych

Integracja z modułem Finanse i Księgowość

* Integracja bezpośrednia (przez moduł Integracji) lub pośrednia (przesyłanie danych poleceniem księgowania przez plik) do programu Finanse i Księgowość Systemu Symfonia oraz Finanse i Księgowość Systemu Forte
* Możliwość łatwego ustawiania i definiowania księgowań z jednego miejsca w programie
* Możliwość dowolnego rozksięgowania wynagrodzeń m.in. ze względu na miejsce powstawania kosztów

Symfonia Kadry i Płace do 100 pozycji na liście płac Cena netto : 2 190,00 PLN + 23 % VAT
Dodatkowe stanowisko Cena netto : 1 540,00 PLN + 23 % VAT

Symfonia Kadry i Płace do 300 pozycji na liście płac Cena netto : 2 700,00 PLN + 23 % VAT
Dodatkowe stanowisko Cena netto : 1 890,00 PLN + 23 % VAT

Powrót

Ilustracje


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym