Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - System Symfonia

System Symfonia

Dodaj do mojej oferty

Symfonia Środki Trwałe

sym_stp

Pełna obsługa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

* Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych informacji opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej)
* Dowolne ustawienia lat obrachunkowych
* Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym
* Automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych
* Automatyczne obliczanie nowych wartości w przypadku operacji wykonywanych na częściach składowych: odłączenie, likwidacja, sprzedaż, przeniesienie do innego środka
* Obsługa środków refundowanych
* Drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy
* Inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali
* Rozliczanie ulg inwestycyjnych (w ujęciu historycznym)
* Możliwość ewidencji danych potrzebnych do dokonania korekty VAT naliczonego na koniec roku podatkowego
* Ewidencja umów leasingu, wynajmu i dzierżawy
* Ewidencja kosztów eksploatacji środka
* Możliwość wydruków do pliku PDF

Obsługa niskocennych składników majątku

* Ewidencja oraz jednorazowe umarzanie niskocennych środków trwałych
* Podwyższanie wartości niskocennego składnika majątku
* Możliwość przekwalifikowania środka niskocennego na środek trwały i skierowanie go do amortyzacji

Automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych

* Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
* Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną
* Amortyzacja przyspieszona
* Amortyzowanie środków trwałych używanych sezonowo oraz obsługa amortyzacji odnoszącej się jedynie do części wartości początkowej
* Możliwość wyboru korzystniejszej metody amortyzacyjnej, dzięki wyznaczaniu i analizie przewidywanego planu amortyzacji

Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych

* Możliwość grupowej lub indywidualnej aktualizacji wartości środków trwałych
* Automatyczny dobór odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji dla każdego środka, według wprowadzanej Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych
* Automatyczne wyliczanie nowych wartości środków trwałych
* Automatyczna korekta planu amortyzacji w wyniku zmiany wartości środka trwałego lub stopy procentowej  

Szybki dostęp do niezbędnych informacji

* Kompletny opis cech środka trwałego (począwszy od nazwy, numeru ewidencyjnego, daty przekazania do użytkowania i wartości początkowej, aż do opisu typu amortyzacji, ustalonej stopy procentowej, planowanego czasu eksploatacji oraz kwot miesięcznych i rocznych stawek umorzeń)
* Obsługa miejsc powstawania kosztów
* Ewidencja miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym (śledzenie zmian miejsc użytkowania)
* Elastyczne grupowanie środków trwałych, np.: ze względu na pozycję w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, miejsca ich użytkowania
* Ewidencjonowanie eksploatacji części składowych środków trwałych, osób odpowiedzialnych i dokumentów zakupu  

Szeroki wybór zestawień i raportów

* Prowadzenie księgi ewidencji środków trwałych
* Wyznaczanie planu amortyzacji w różnych układach
* Drukowanie częściowo wypełnionych arkuszy wspomagających sporządzenie spisu z natury
* Automatyczne tworzenie dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT, LC, związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych
* Drukowanie karty środka trwałego
* Historia środka trwałego - wszystkie operacje od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji
* Raportowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym

Integracja z innymi programami Systemu Symfonia

* Integracja z programem Finanse i Księgowość
* Możliwość określenia kont, na które mają być księgowane kwoty umorzeń (szablony księgowań)
* Możliwość wysyłania operacji amortyzacja, korekta amortyzacji i likwidacja do księgi przychodów i rozchodów w programie Mała Księgowość

Symfonia Środki Trwałe do 50 środków trwałych Cena netto : 490,00 PLN + 23 % VAT
Dodatkowe stanowisko Cena netto : 340,00 PLN + 23 % VAT

Symfonia Środki Trwałe do 200 środków trwałych Cena netto : 990,00 PLN + 23 % VAT
Dodatkowe stanowisko Cena netto : 690,00 PLN + 23 % VAT

Symfonia Środki Trwałe do 500 środków trwałych Cena netto : 1 690,00 PLN + 23 % VAT
Dodatkowe stanowisko Cena netto : 1 190,00 PLN + 23 % VAT

Powrót

Ilustracje


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym