Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - System Symfonia

System Symfonia

Dodaj do mojej oferty

Symfonia Analizy Finansowe

sym_afp

Analizy i zestawienia dla instytucji finansowych

* Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów
* Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
* Definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, pomocnych w monitorowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
* Przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, dla banków, inwestorów i innych instytucji
* Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie produkcji
* Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni
* Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji
* Tworzenie zestawień rozrachunkowych dla potrzeb windykacji na każdy dzień
* Analiza rozrachunków w podziale na projekty (znaczniki)
* Tworzenie raportów o największych dłużnikach lub najlepszych płatnikach firmy
* Raporty o własnych zobowiązaniach wobec klientów i urzędów
* Analiza sytuacji finansowej firmy z wykorzystaniem wskaźników finansowych

Szybsze dotarcie do danych finansowych i analizy finansowe

* Bezpośredni wybór kont z planu kont programu Finanse i Księgowość oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat
* Proste definiowanie zestawień – wybór lat, okresów oraz sposobu naliczania i grupowania danych za pomocą rozwijanych list i przełączników
* Grupowe wypełnianie danych dla wskazanych pozycji, np. dla stanów wybranych kont w kolejnych miesiącach roku

Różnorodne gotowe zestawienia i raporty

* Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS
* Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald
* Przykładowe arkusze wyliczające wskaźniki finansowe: płynności finansowej, kapitału obrotowego, zadłużenia, kontroli kosztów, rentowności
* Wskaźniki finansowe i ich interpretacja oraz prezentacja na wykresach
* Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu
* Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią
* Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
* Automatyczny arkusz ułatwiający tworzenie zestawień rozrachunkowych i wspomagający proces windykacyjny
* Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu

Elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi

* Prognozowanie przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie
* Przeprowadzanie symulacji (np. wzrostu płac) na podstawie rzeczywistych danych i analizowanie ich wpływu na oczekiwane wyniki przedsiębiorstwa
* Analizowanie danych za wybrany okres, np. z uwzględnieniem przesuniętego roku obrachunkowego
* Równoczesny dostęp do wszystkich lat obrachunkowych, porównywanie danych z różnych lat
* Magazyn danych podręcznych wykorzystywanych do budowy własnych raportów i zestawień  

Komfort pracy i wysoka skuteczność ochrony danych

* Szybkie aktualizowanie zgromadzonych danych w oparciu o dane źródłowe, znajdujące się w programie Finanse i Księgowość
* Możliwość dodania szczegółowego opisu do analizowanych danych
* Łatwe modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb
* Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień
* Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów

Rozwinięta współpraca z programami pakietu MS Office

* Kopiowanie zgromadzonych danych i wykorzystywanie ich, np. przy graficznych prezentacjach z użyciem przenośnego komputera pracującego z zainstalowanym pakietem MS Office XP/2003/2007
* Możliwość odłączenia aplikacji od programu MS Excel bez utraty danych

Symfonia Analizy Finansowe Cena netto : 900,00 PLN + 23 % VAT

Powrót

Ilustracje


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym