Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - System Symfonia

System Symfonia

Dodaj do mojej oferty

Symfonia Finanse i Księgowość

sym_fik

Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy

 • Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 22 miesięcy; obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych
 • Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia
 • Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy)
 • Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa
 • Możliwość wczytania „modelu księgowego firmy” czyli planu kont i powiązanego układu sprawozdań finansowych pobranych z innej firmy, co ułatwia np. dostosowania branżowe
 • Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek)
 • Automatyczne dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych
 • Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów
 • Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe
 • Prowadzenie rachunku kosztów w różnych wariantach; automatyczne księgowania równoległe między zespołami „4” i „5”; kontrola kręgu kosztów
 • Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych
 • Możliwość stosowania definiowanych przez Użytkownika znaczników do wyróżniania dokumentów, rozrachunków, zapisów w rejestrach VAT, a także podmiotów w kartotekach kontrahentów, pracowników i urzędów

  Komfort codziennej pracy i zabezbieczenie danych

  • Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia
  • Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów
  • Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań
  • Tworzenie kopii lub storna z wprowadzonego dokumentu – szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów
  • Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania może być zastosowany niezależnie dla dekretacji i wpisów w rejestrach VAT
  • Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów
  • Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT
  • Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych (z uwzględnieniem operacji w buforze), dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach
  • Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy
  • Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT i WDT)
  • Rejestracja transakcji trójstronnych
  • Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek
  • Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy
  • Mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE
  • Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki
  • Nadawanie dokumentom znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie dokumentu na liście w księgach lub buforze
  • Pełna obsługa przelewów, możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej
  • Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa

  Bieżąca kontrola zobowiązań i należności

  • Możliwość prowadzenia bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami
  • Rozrachunki wielowalutowe – możliwość rozliczania transakcji inna walutą niż waluta pierwotna transakcji; automatyczne wyliczanie różnic kursowych
  • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach; możliwość wystawiania not odsetkowych ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjną informacją o naliczeniach cząstkowych
  • Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty
  • Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji
  • Automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach
  • Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem; wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi
  • Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczania dodatkowej informacji

  Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji

  • Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów
  • Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem
  • Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT
  • Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej (format PDF)
  • Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów

  Różnorodne zestawienia i raporty

  • Automatycznie prowadzony dziennik księgowań
  • Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych
  • Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK
  • Automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego
  • Automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych (bilansowych, wynikowych, podatkowych)
  • Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji
  • Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu
  • Nadawanie poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wtszukanie potrzebnych informacji
  • Automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej
  • Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze
  • Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont)
  • Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie
  • Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika
  • Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe

Symfonia Finanse i Księgowość Cena netto : 1970,00 PLN + 23 % VAT
Dodatkowe stanowisko Cena netto : 1 390,00 PLN + 23 % VAT

Powrót

Ilustracje


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym