Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - System Symfonia

System Symfonia

Dodaj do mojej oferty

e-Dokumenty

sym_dok

Obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem

Przejście firmy na elektroniczny obrót fakturami wpływa na ograniczenie kosztów papieru, wydruku, wysyłki, archiwizowania ton papierowych dokumentów ale także umożliwia efektywniejsze wykorzystania zasobów firmy i podnosi komfort pracy.

Aby wystawiać elektroniczne faktury swoim kontrahentom potrzebna jest ich uprzednia zgoda. Faktury dla kontrahentów, których oświadczenia zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych zarejestrowano w Symfonia e-Dokumenty są od razu wystawiane w formie elektronicznej i automatycznie rejestrowane. Aplikacja umożliwia automatyczne podpisanie e-Faktury i wysłanie jej na adres e-mailowy odbiorcy.

Obniżenie kosztów archiwizacji dokumentów

Symfonia e-Dokumenty umożliwia szybki dostęp do archiwum faktur, bez konieczności przeszukiwania segregatorów z dokumentami. Dokumenty przechowywane w systemie są automatycznie archiwizowane, co pozwala na łatwe ich odszukanie oraz zmniejszenie czasu dotarcia do informacji źródłowej. Faktur elektronicznych nie trzeba drukować, należy je przechowywać w formie elektronicznej.

Wszystkie faktury elektroniczne zarejestrowane w Symfonia e-Dokumenty są przechowywane w bazie danych (pracującej na silniku bazy danych MySQL firmy Oracle®), która jest tworzona na serwerze wskazanym przez Klienta.

Archiwizacja nie wymaga odrębnego zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych np.: płytach CD, dysku komputera. Zawsze, bez względu na ilość wystawianych lub importowanych faktur elektronicznych, mamy do nich łatwy dostęp.

Usprawnienie zarządzania i kontroli obiegu faktur w firmie

Przejście na elektroniczny obrót fakturami to duża zmiana jakościowa dla przedsiębiorstwa, oznacza zarówno oszczędności ale również poprawę organizacji procesów biznesowych. Usprawnia zarządzanie i archiwizację dokumentami elektronicznymi, ułatwia kontrolę obiegu faktur. Wpływa na zwiększenie efektywności zespołu i daje szansę wykorzystania kompetencji pracowników księgowości na inne działania dla przedsiębiorstwa np.: optymalizacje podatkowe.

Wystawione faktury elektroniczne i wszelkie dokonywane w nich zmiany są rejestrowane wraz z informacją o Użytkowniku, który jej dokonał. W programach linii Symfonia zintegrowanych z aplikacją e-Dokumenty prezentowane jest oznaczenie, które faktury zostały wystawione w formie papierowej, a które w formie elektronicznej.

Elektroniczne faktury zakupu, bez względu na format, mogą także być zarejestrowane w Symfonii e-Dokumenty. Każda taka e-Faktura jest opisywana danymi (m.in.: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania) umożliwiającymi łatwe odszukanie dokumentu. Jeśli faktura elektroniczna została wystawiona przez kontrahenta, będącego użytkownikiem systemu Symfonia, to dane z tej faktury można zaimportować do ewidencji zakupu prowadzonej w systemie.

Do każdej wystawionej faktury możliwe jest wystawienie duplikatu. Duplikaty faktur elektronicznych są ewidencjonowane w Symfonia e-Dokumenty jako osobne dokumenty oznaczone mianem duplikatu i zawierają datę wystawienia oraz powiązanie z dokumentem oryginalnym.

Na każdym etapie procesu fakturowania można natychmiast odszukać potrzebny dokument, dotrzeć do pełnych informacji o nim oraz prześledzić jego przebieg.

Zmniejszenie liczby błędów przy wprowadzaniu faktur

Automatyczne zapisanie faktur elektronicznych bez konieczności ręcznego wprowadzania danych jest bezpieczniejsze i wpływa na znaczne ograniczenie liczby błędów, standardowo występujące przy wprowadzaniu danych z faktur drukowanych do systemu informatycznego.

Usprawnienie procesu wysyłki dokumentów

Symfonia e-Dokumenty usprawnia i przyspiesza proces wysyłki. Umożliwia szybkie dostarczenie faktury elektronicznej do kontrahentów z pominięciem tradycyjnej drogi dostarczenia przez pocztę, wypełnienia stosownych dokumentów np.: książki nadawczej, ewentualności zagubienia dokumentu w trakcie wysyłki.

Symfonia e-Dokumenty wysyła faktury elektroniczne natychmiast po wystawieniu i podpisaniu pieczęcią elektroniczną firmy lub podpisem kwalifikowanym Użytkownika na wskazany adres mailowy. Przyspieszenie procesu dostarczania faktur to nie tylko oszczędność czasu ale przede wszystkim możliwość szybszego rozliczenia się z kontrahentami.

e-Dokumenty EDS 500 ( Limit dokumentów w archiwum do 500 ) Cena netto : 229,00 PLN + 23% VAT
e-Dokumenty EDS 1000 ( Limit dokumentów w archiwum do 1000 ) Cena netto : 390,00 PLN + 23% VAT
e-Dokumenty EDS 5000 ( Limit dokumentów w archiwum do 5000 ) Cena netto : 890,00 PLN + 23% VAT
e-Dokumenty EDS 10 000 ( Limit dokumentów w archiwum do 10 000 ) Cena netto : 1 390,00 PLN + 23% VAT

Powrót

Ilustracje


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym