Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - Kucharscy software

Kucharscy software

Dodaj do mojej oferty

KC-Menadżer

Analiza danych i zarządzanie siecią sklepów

Przedstawiamy Państwu nowoczesny, unikalny system zarządzania siecią sklepów. Oprogramowanie KC-Menadżer pozwala w prosty sposób ewidencjonować sklepy, gromadzić i analizować dane napływające z sieci sklepów a także centralnie sterować kartoteką towarów.

Nowoczesne, spójne rozwiązanie

System KC-Menadżer a także współpracujące z nim oprogramowanie dla sklepów KC-Market to nowoczesne, skalowalne i otwarte rozwiązania dla systemu Windows. Wszystkie elementy systemu zostały zintegrowane, aby przy niewielkim nakładzie pracy osiągnąć maksimum korzyści.

Kompleksowa odpowiedź na potrzeby

Projektując system wzięliśmy pod uwagę szeroki wachlarz potrzeb organizacji zarządzających sieciami sklepów własnych oraz licencyjnych. Współpraca z firmami o wieloletnim doświadczeniu pozwoliła precyzyjnie zdefiniować kształt proponowanych rozwiązań. Ogromne możliwości konfigurowania pozwalają w szerokim zakresie dostosować system do konkretnego profilu biznesowego sieci. Dzięki takiej elastyczności KC-Menadżer pozwala zarówno precyzyjnie zarządzać małą siecią, jak i gromadzić dane z tysięcy sklepów.

Podstawowe cechy systemu

Wykorzystanie nowoczesnych, skalowalnych technologii

KC-Menadżer pracuje w oparciu o system operacyjny Windows. W zależności od potrzeb mogą być wykorzystywane różne wersje systemu, od prostych Windows 98 w najmniejszych instalacjach aż po Windows 2000 Datacenter w centralach dużych sieci. Windows jest obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie i ustanawia standardy obsługi komputera. Powszechna znajomość środowiska Windows powoduje znaczne obniżenie kosztów wdrożenia oraz utrzymania.

Jako bazę danych zastosowano MS SQL Server 2000. Pozwoliło to osiągnąć wysoką wydajność oraz stabilność pracy systemu. Zależnie od potrzeb KC-Menadżer może współpracować z wszystkimi wersjami bazy, aż po najbardziej rozbudowaną Enterprise. Standardowo program dostarczany jest z bazą danych MS SQL Server 2000 Desktop Engine.

Dzięki dużym możliwościom skalowania rozwiązań w warstwie systemowej i bazodanowej oraz definiowalnym schematom agregacji danych system może rosnąć wraz z użytkownikiem i obsługiwać sieci składające się z tysięcy sklepów.

Otwarta architektura - łatwy dostęp do danych

Dzięki wykorzystaniu otwartych technologii jak Windows oraz SQL Server oprogramowanie KC-Menadżer umożliwia łatwą wymianę danych z innymi aplikacjami. Każdy raport można bezpośrednio z ekranu przesłać faksem. Jednym kliknięciem myszki można przenieść wyniki pracy do programów biurowych MS Word i MS Excel. Dzięki otwartej strukturze bazy danych wykorzystując program MS Access można projektować własne raporty.

Uniwersalność - definiowalny profil biznesowy!

Uniwersalność systemu KC-Menadżer wynika z faktu, iż warstwa biznesowa jest w całości definiowalna przez użytkownika. Składają się na nią:

 • Zaawansowana dziesięciopoziomowa klasyfikacja towarów - pozwala opisać kartotekę towarów zgodnie z potrzebami analizy i zarządzania w sieci np.: dział, grupa, podgrupa, producent, dostawca, dostawca rezerwowy, promocja, marka własna, status towaru w sieci, menadżer towaru itp.Zdefiniowane kategorie opisowe posłużą jako filtry do raportów oraz jako nośniki poleceń i reguł do zarządzania sklepami.
 • Wielopoziomowa klasyfikacja sklepów - pozwala szczegółowo odzwierciedlić strukturę sieci poprzez przypisanie sklepom takich cech jak np.: region, lokalizacja, powierzchnia, standard, kategoria, rodzaj obsługi, opiekun sklepu itp. Zdefiniowane kategorie opisowe posłużą jako filtry do raportów oraz jako elementy konstrukcji raportów!
 • Zaawansowane, wielopłaszczyznowe profile zarządzania sklepami - pozwalają definiować zakresy i metody zarządzania poszczególnymi grupami sklepów. Tworząc profil zarządzania określamy grupę sklepów, budujemy wzorcową kartotekę towarów oraz określamy w jakim zakresie merytorycznym (np. opis towaru, ceny, dostawcy, parametry do zamówień itp.) będziemy wpływać na działanie sklepów należących do profilu zarządzania.
 • Definiowalne zasady funkcjonalności systemów sklepowych - pozwalają określić zasady działania oprogramowania sklepowego KC-Market w powiązaniu z systemem zarządzania KC-Menadżer. Możliwa jest realizacja takich procesów jak blokada ceny zakupu, blokada ceny sprzedaży, blokada marży, blokada tworzenia, edycji oraz usuwania kartotek towarowych, określanie dostawców oraz dostawców rezerwowych dla poszczególnych towarów.

Powszechnie dostępna, tania technologia komunikacji

System KC-Menadżer umożliwia komunikację na bazie powszechnie dostępnej technologii e-mail. System automatycznie tworzy, wysyła i odbiera przesyłki e-mail. Każdy sklep należący do sieci powinien mieć dostęp do Internetu (np. poprzez modem) oraz konto pocztowe e-mail. Dzięki wykorzystaniu Internetu koszty komunikacji nawet w rozległych sieciach są niewielkie.

Przegląd najważniejszych funkcji systemu KC-Menadżer

Ewidencja sklepów w sieci

Program umożliwia rejestrację szczegółowych informacji o sklepach należących do sieci. Dane gromadzone są w kartotece sklepów. Ewidencja obejmuje informacje teleadresowe, opis sklepu w siedmiopoziomowej definiowalnej klasyfikacji sieciowej (np. region, lokalizacja, standard itp.), dane właściciela sklepu, właściciela lokalu, informacje o personelu, informacje o planowanych inwestycjach oraz takie informacje jak powierzchnia, godziny otwarcia, rodzaj obsługi i wiele innych.

Zaawansowane analizy sprzedaży, zakupów oraz zapasów towarów w sieci

Jedną z najważniejszych funkcji programu jest gromadzenie i analiza danych napływających ze sklepów. KC-Menadżer zależnie od potrzeb gromadzi dane bardzo szczegółowe (sprzedaż poszczególnych towarów za każdy dzień, pełne treści dostaw) lub zagregowane (np. sprzedaż i zakupy za dekadę, miesiąc, kwartał). Dostępne w programie raporty dzięki wbudowanym mechanizmom eksploracji danych pozwalają precyzyjnie badać sprzedaż, zakupy i zapasy poszczególnych towarów lub grup towarów.

Podczas tworzenia raportów dostępne są następujące mechanizmy:

 • wybór bazy danych do analizy - system może gromadzić dane w wielu bazach tematycznych lub o różnym stopniu agregacji danych.
 • wybór (filtr) sklepów do analizy na podstawie siedmiopoziomowej klasyfikacji sieciowej sklepów np. region południe, sklepy osiedlowe
 • wybór towaru lub dowolnie określonej grupy towarów przeznaczonych do analizy - towary mogą być opisane w zaawansowanej dziesięciopoziomowej klasyfikacji odzwierciedlającej potrzeby firmy w zakresie analiz np. dział, grupa, podgrupa, producent itp.
 • wybór okresu do analizy

Po uzyskaniu wstępnej postaci raportu dostępne są kolejne możliwości:

 • nakładanie na wynik filtru dla takich wartości jak: ilość, ceny zakupu i sprzedaży, wartości zakupu i sprzedaży, marża procentowa i kwotowa - pozwala to badać dyscyplinę cenową, zasady marżowania, wyniki promocji, kontraktowane ceny zakupu oraz realizację założonych planów.
 • Sortowanie wyniku według takich wartości jak: ilość, ceny zakupu i sprzedaży, wartości zakupu i sprzedaży, marża procentowa i kwotowa - dzięki temu można zadawać pytania typu: w którym sklepie, regionie, okresie wystąpiła największa ilość, największa sprzedaż, najmniejsza marża itp.
 • wybór wariantu raportu - szczegółowy lub ogólny - pozwala oglądać raport w widoku zawierającym dane cząstkowe (np. sprzedaż poszczególnych towarów w grupie) lub tylko dane sumaryczne (podsumowania całych grup).

Wyniki raportów można oglądać w postaci wykresów:

 • możliwość wyboru rodzaju wykresu np. słupkowy, punktowy, kołowy, itp.
 • możliwość wyboru serii danych dla wykresu np. wartość zakupu, wartość sprzedaży, marża
 • możliwość wyboru kryteriów sortowania dla wykresu.

Zarządzanie towarami w sklepach

Program KC-Menadżer umożliwia centralne sterowanie towarami w sklepach.

Dostępne funkcje to:

 • centralne tworzenie kartotek
 • centralne usuwanie kartotek
 • blokowanie modyfikacji wybranych kartotek
 • blokowanie usuwania wybranych kartotek

Możliwe jest sterowanie wszystkimi cechami towarów:

 • cechy porządkowe - nazwa, grupa, uwagi, sww, klasyfikacja towarowa
 • cechy księgowe - cena zakupu, cena detaliczna, marża, stawki vat
 • cechy funkcjonalne - dostawca, dostawcy rezerwowi, limity, parametry dostaw

Dzięki profilom zarządzania można elastycznie definiować zakresy i metody zarządzania towarami w sklepach. Tworząc profil zarządzania określamy grupę sklepów, budujemy wzorcową kartotekę towarów oraz definiujemy, w jakim zakresie zmiany w kartotece wzorcowej będą wpływać na towary w sklepach należących do profilu. Profile mogą być wykorzystywane do określania różnych zasad zarządzania poszczególnymi sklepami lub grupami sklepów (np. inny asortyment, odmienna polityka cenowa) oraz do określania różnych zakresów merytorycznych zarządzania (np. „Tworzenie i porządkowanie kartoteki słodyczy”, „Zarządzanie cenami przypraw”) - pozwala to przydzielić różne zakresy czynności poszczególnym osobom w centrali.

Powrót


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym