Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - ELZAB kasy fiskalne serii Mini, Jota, Alfa, Delta

ELZAB kasy fiskalne serii Mini, Jota, Alfa, Delta

Dodaj do mojej oferty

Systemowa kasa fiskalna ELZAB Delta Max G E 61 439 PLU LAN

ekf018_f01
Kasa fiskalna ELZAB Delta Max G E 61 439 PLU LAN


Warte podkreślenia

 • elektroniczna kopia paragonów,
 • zarządzanie danymi na kasach lokalne i zdalne (modem, sieć LAN/WAN),
 • starannie dopracowane administrowanie kasjerami,
 • komunikacja kasa – centrala - kasa za pomocą wiadomości tekstowych,
 • obsługa rabatów oraz promocji okresowych i kwotowych typu „3 w cenie 2”,
 • obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze sprzedaży w walutach,
 • opcja „zmiennej ceny” dla wybranych towarów,
 • wydzielona lista podręczna towarów,
 • funkcja pozwalająca na przeglądanie ilości i wartości sprzedanych towarów,
 • współpraca z terminalem, wypłaty z tytułu cashback.
 • Gotowość na Euro, płatności walutowe

ELZAB Delta Max E jest przygotowana do operacji przejścia na walutę Euro jako podstawowy środek płatniczy w Polsce. Funkcja „definicja waluty ewidencyjnej” pozwala na określenie daty przejścia na Euro. W sytuacji, kiedy kasa nie współpracuje z programem magazynowym, w momencie przejścia na nową walutę ewidencyjną program kasy może przeliczyć ceny wszystkich towarów wg kursu zdefiniowanego na kasie. Wszystkie czynności niezbędne do skutecznej zmiany waluty ewidencyjnej i poprawnych rozliczeń fiskalnych są podpowiadane przez kasę podczas całego procesu zmiany waluty.

Kasa umożliwia przyjmowanie płatności w ośmiu walutach. Wydawanie reszty może odbywać się w walucie lub w złotówkach. W konfiguracji kasy definiowane są kursy wymiany oraz symbole walut. Można również określić, czy w przypadku sprzedaży w walucie na paragonie ma być drukowana informacja o równowartości paragonu w wybranej walucie oraz kurs wymiany.

Na raportach kasjerskich (sumacyjne tygodniowy i miesięczny, końca zmiany) pojawia się rozliczenie wpływów ze sprzedaży w walucie, równowartość w złotych i stan waluty w szufladzie.

Współpraca z urządzeniami

Kasa ELZAB Delta Max E współpracuje z następującymi urządzeniami:
- komputerem,
- czytnikami kodów kreskowych (ręczne i ladowe),
- wagami,
- szufladą kasową z rodziny ELZAB Gamma,
- czytnikiem kart rabatowych,
- modemem kasowym ELZAB Telekas/GSM .

Współpraca z wagami

Najefektywniejszą współpracę z urządzeniem ważącym zapewnia podłączenie do kasy ELZAB Delta Max E wagi kalkulacyjnej ELZAB Prima K. Przy takim podłączeniu nie trzeba programować wagi bazą towarową, waga korzysta z towarów zdefiniowanych na kasie. Co szczególne - na wadze ELZAB Prima K można również sprzedawać towary nieważone - wybrane pozycje do sprzedaży drukowane są bezpośrednio na paragonie kasy.

Kasa ELZAB Delta Max E współpracuje również z rodziną wag i wago-skanerów CAT 17 przeznaczonych do zabudowy w blacie lady sprzedażowej. Przy współpracy z wagą niekalkulacyjną CAT17/VE Vega, przy włączonej funkcji doważania na kasie możliwa jest sprzedaż towaru ważonego za z góry określoną kwotę.

Co szczególne – wygodnie rozwiązana została obsługa komunikacji z wagą:

 • klawisz do odczytu wagi
 • klawisz do obsługi doważania

Pojedyncza kasa może współpracować bezpośrednio z dwiema wagami. Za pośrednictwem » rozdzielacza wag można do niej podłączyć do 4 wag.

Współpraca z terminalami kart płatniczych

Kasa ELZAB Delta Max E współpracuje z terminalami firm FirstData (dawny Polcard), eService oraz Elavon. Są to dla FirstData i eService terminale Verifone Vx510, a dla Elavon model Hypercom Optimum T4200. Współpracując z terminalem kasa ma możliwość rejestracji i raportowania wypłat z tytułu cashback pod warunkiem, że terminal kart płatniczych realizuje funkcjonalność związaną z usługą cashback.

Współpraca z drukarką zamówień

Drukarkę Elzab Kuchta można podłączyć bezpośrednio do „złącza PC” kasy. Podłączając do „złącza EXT” moduł rozszerzeń (w opracowaniu) możliwe jest również sterowaniem drukarką Elzab Talos lub Elzab Kuchta. Na drukarkę wysyłane są nazwy ii ilości sprzedanych towarów. Dodatkowo drukowany jest numer zamówienia, numer kasy i kasjera oraz data i czas.

Monitoring sprzedaży

Przez złącze rozszerzeń (EXT) możliwe jest przekazywanie zdarzeń z kasy na rejestrator do obsługi video - monitoringu transakcji. Monitoring sprzedaży wymaga zastosowania » modułu rozszerzeń.

Zarządzanie obsługującymi na kasie

W modelu ELZAB Delta Max E starannie dopracowana została kwestia zarządzania kasjerami. Poprzez możliwość przyporządkowania poszczególnych sprzedających do ról, jakie pełnią w sklepie, a co za tym idzie przydzielenia im uprawnień do tych funkcji i raportów, do których mają uprawniony dostęp, właściciel urządzenia może być pewny szczegółowego rozliczenia zarówno samych kasjerów, jak i zmiany.

Do ról poszczególnych sprzedających można przydzielić miedzy innymi maksymalny rabat/ narzut. automatyczne wylogowanie kasjera

W konfiguracji kasy można zdefiniować czas, po którym ma nastąpić automatyczne wylogowanie kelnera, jeśli jest on nieaktywny i nie ma otwartego paragonu. Wylogowanie może również nastąpić po zamknięciu paragonu.

Funkcje usprawniające obsługę

 • lista podręczna

Dla wygody prowadzenia sprzedaży w kasie ELZAB Delta Max E wprowadzono listę podręczną towarów. Do listy tej można przyporządkować dowolną ilość towarów z bazy, lista jest dostępna pod klawiszem funkcyjnym na klawiaturze kasy. Lista podręczna upraszcza wyszukiwanie określonej grupy towarów, np. takich, które nie mają nadanego kodu kreskowego, są najczęściej sprzedawane, a nie mieszczą się na klawiszach szybkiej sprzedaży. Naciśnięcie klawisza listy podręcznej otwiera listę, po której można się przemieszczać klawiszami strzałek lub szukać po nazwie.

 • tryby sprzedaży

Sprzedaż na kasie można prowadzić zarówno w trybie komputerowym jak i ECR – zależnie od tego, do którego sposobu przyzwyczajony jest użytkownik.

 • edycja paragonu, podgląd sprzedaży

Przed zamknięciem paragonu posługując się klawiszami strzałek można poruszać się po paragonie. Funkcja edycji paragonu przy długich paragonach może być wykorzystywana do kontroli poszczególnych pozycji paragonu. Możliwe jest kasowanie pozycji, warunkiem jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. W czasie tworzenia paragonu możliwe jest wyświetlenie wartości podsumy paragonu oraz sumarycznej ilości zrealizowanych pozycji. Funkcja „wyświetl sprzedaż” pozwala na przeglądanie ilości i wartości sprzedanych towarów, a dla opakowań zwrotnych dodatkowo ilości i wartości zwrotów.

Funkcje wspierające lojalność klienta

 • rabaty, narzuty, promocje

Funkcje związane z rabatowaniem (i narzutami) w kasie ELZAB Delta Max E zostały mocno rozszerzone w stosunku do pozostałych modeli. Rabaty i promocje obowiązują czasowo i uaktywniają się wg warunków zdefiniowanych w konfiguracji. Poza automatycznymi rabatami na pozycję (udzielane dla określonego towaru lub określonej grupy towarowej) i paragon (dla grupy lub wszystkich towarów) kasa umożliwia udzielenie rabatu typu Promocja. Dla transakcji w określonych przedziałach cenowych można przydzielać do 3 progów rabatowych, np. od 10 do 20 zł – 1%, od 21 do 50 zł – 2%, 50 do 100 zł – 3%. Promocja to rabat typu 3 w cenie 2. Przykład: definiujemy próg 30 zł i wysokość rabatu 10 zł, przy sprzedaży 3 szt. towaru w cenie jednostkowej 10 zł udzielony zostanie rabat w wysokości 10 zł – trzy pozycje zostaną sprzedane w cenie dwóch. Promocja może być zdefiniowana raz dla danego towaru.

Obsługa kart rabatowych

Kasa obsługuje karty rabatowe z kodem kreskowym. W kodzie kreskowym karty rabatowej poza standardowymi danymi takimi jak: identyfikator karty, data ważności karty i indeks rabatu można umieścić inne dane (cyfrowe) które nie będą interpretowane przez kasę. Są to np. numer kolejny karty lub klienta. Cyfry całego kodu z kart zapisywane są do bufora pozycji paragonowych co umożliwia przekazywanie do systemu zarządzającego szczegółowych danych o zakupach na daną kartę rabatową. Określona na karcie rabatowej wysokość rabatu procentowego dotyczy całego paragonu.

Kasa może obsługiwać jednocześnie do 11 formatów kart rabatowych.

 • Obsługa kart lojalnościowych

W połączeniu z » czytnikiem Bonus kasa ELZAB Delta Max E tworzy system lojalnościowy. Wykorzystuje on karty elektroniczne (chipowe) i pozwala na gromadzenie na karcie punktów. Stan konta karty można podejrzeć np. za pomocą sprawdzarki cen ELZAB.

Komunikacja

 • porty komunikacyjne

Kasa posiada na tyle bogatą liczbę złącz, żeby podłączyć bezpośrednio wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne: terminal płatniczy, modem, 2 czytniki kodów kreskowych (ręczny i wielokierunkowy z wago-skanera), 2 wagi, urządzenie do video monitoringu i szufladę ELZAB. Dla wygody złącza są od razu dedykowane do konkretnych urządzeń, co oszczędza czas związany z konfiguracją portów.

Komunikacja pomiędzy kasą systemową ELZAB Delta Max E a komputerem i programem zarządzającym magazynem i sprzedażą może odbywać się na jeden ze sposobów:

 • lokalnie z wykorzystaniem transmisji RS232,
 • za pośrednictwem interfejsu LAN,
 • zdalnie za pośrednictwem modemu lub multipleksera LAN/WAN.

Wymiana danych pomiędzy komputerem a kasą nie zakłóca pracy kas - odbywa się w tle.

Do jednego portu szeregowego w komputerze można podłączyć maksymalnie grupę do 8 kas. Do tego celu służą - multiplekser 4xRS232 (do 4 kas) oraz » multiplekser 8xRS232 (do 8 kas).

w dzisiejszych czasach liczy się szybkość

Szybkość transmisji, szybkość wydruku paragonów i raportów, szybkość programowania kasy to parametry, które sprawiają, że jest to najlepsza kasa na rynku:

 • szybkość druku: 19 wierszy/s (66,5 mm/s)
 • wczytanie bazy 20 tys. PLU: transmisja RS232 przy ustawionej prędkości 57 600b/s - 2 min. 35 s
 • transmisja modemowa, przesłanie bazy 5 tys. PLU, modem PSTN przy ustawionej prędkości 57 600b/s - 3 min. 31 s

wiadomości sms - informacje z kasy prosto do centrali

Za pośrednictwem funkcji „wiadomości kasjera” kasa ELZAB Delta Max E pozwala komunikować się w instalacjach rozproszonych pomiędzy sklepem a centralą. Funkcja pozwala na przykład na zrealizowanie zamówienia sklepu do centrali. Treść wiadomości wychodzącej zapisywana jest do bufora kasy i podobnie jak pozycje paragonowe, podczas transmisji przesyłana do centrali.

Parametry techniczne kasy fiskalnej ELZAB Delta Max G E 61 439 PLU LAN
Ilośc kodów towarowych PLU61 439
Grupy towarów99
Stawki VAT7
Opis towarunazwa o długości do 18 znaków, stawka VAT, grupa towarowa, jednostka miary, liczba miejsc po przecinku do określania ilości, kod kreskowy, cena jednostkowa,
atrybuty: blokada, opakowanie, wyłączenie z rabatu/ narzutu, zmienna cena, przynależność do listy
Ilość dodatkowych kodów kreskowych11 700
Kasjerzy30
Ilość opakowań zwrotnych64
Ilość towarów wiązanych256
Ilość pozycji paragonowych w buforze48 896
Pamięć fiskalna2 060 zapisów
Mechanizm drukującymechanizm termiczny, 40 znaków w wierszu, 19 wierszy/sek.,
atrybuty: podwójna szerokość i podwójna wysokość
Wyświetlacz kasjeraalfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki
Wyświetlacz klientaopcja: graficzny, 64 x 192 piksele
Klawiaturadzielona, 80 klawiszy:
30 klawiszy cyfrowych i funkcyjnych
50 klawiszy definiowalnych (towary, funkcje)
InterfejsyLAN
komunikacja z komputerem, modemem (RS232)
czytnik kodów kreskowych (RS232)
waga 1 (RS232)
waga 2 (RS232)
Bonus/ drukarka zamówień (RS232)
terminal kart płatniczych (RS232)
czytnik kodów kreskowych (KB)
szuflada na pieniądze typu RJ
Zasilaniesieciowe
z akumulatora wewnętrznego (2,3 Ah/ 12 V), 5 godzin pracy
Waga6,1 kg
Wymiary gł. x szer. x wys. w mm407 x 385 x 137
Graniczne warunki pracytemperatura: 5° – 35° C
wilgotność: 40-80%
Wyposażenie dodatkowe kasy fiskalnej ELZAB Delta Max G E 61 439 PLU LAN
Materiały eksploatacyjneRolka papieru termicznego 57 mm/30 m/ 30 szt.
Rolka papieru termicznego 57 mm/30 m/ 120 szt.
Nakładka na klawiaturę
Wyposażenie opcjonalne stanowiska sprzedaży
Wagi elektroniczne, polecamyWagę ELZAB Prima
Wagi do zabudowy CAT 27
Szuflady kasowe, polecamyELZAB Gamma B22
Czytniki kodów kreskowych, polecamy
ręczneMS 3780 Fusion
MS 1690 Focus
do zabudowyMagellan 2300HS
MS 7625 Horizon
Czytnik kart Bonus
Czytnik kart Rabat
Modem kasowy ELZAB Telekas/ GSMumożliwia zdalne sterowanie kasami ELZAB za pośrednictwem GSM
Modem zewnętrzny
Multiplekser 4xRS232/RJ
Konwerter LAN/RS232
Kabel wagi do kasy ELZAB Delta
Kabel wagi RJ45/RJ12
Rozdzielacz wag
Przejściówka PC RS/UTP
Rozgałęźnik do kasy ELZAB Jota
Oprogramowanie współpracujące z kasą fiskalną ELZAB Delta Max G E 61 439 PLU LAN
Nazwa oprogramowaniaProducent
PC MarketINSOFT SP. Z O.O.
WF MAG WINAsseco
WF MAG DOSAsseco
System AwekAWEK
MAGNATBiuro-Technika
FIRMA ++Comarch
CDN OPTIMAComarch
SKLEPDMA
VIRTUIKKI-SOFT
INFOFASTINFOFAST
SUBKIEKT GTINSERT
SUBKIEKT 5 EUROINSERT
SUBKIEKT 4 MEGAINSERT
NAVIREOINSERT
KUCHARSCY OPROGRAMOWANIEKUCHARSCY
HURTLOGOTECH AA
Madar 7MADAR
MagresNET (SQL)MAGRES
Oprogramowanie PSIPSI
AktynRIVER
SAGE SYMFONIASage
Sklep 2000SIGMA
Hurt 2000SIGMA
FORTECASM COMPUTERS
FIRMASOFT EKSPERT
SMALL BUSINESSSYMPLEX
QuattroSYRIUSZ
SENTESENTE
EUROFIRMAHUMANSOFT
CoraxHUMANSOFT
HermesHUMANSOFT
eXpedientEmperia
ObSp®Varico
AXELAXEL
DUKATLhotse Software
CafeFirma/MultiFirma/InforSystemdGCS
AS-Handlowy Obsługa SklepuAbak-Soft
ALFA EMALFA
MiniMagElzab Soft
FS-SystemFlySoft
System SKLEPINFOKOMP
DETALProComp
MARKETTRANSOFT
System GAH/System ReHotGiP
Gastro POS/Gastro SzefSoftech

Kasa fiskalna ELZAB Delta Max G E 61 439 PLU LAN

Cena promocyjna netto : 3 040,00 PLN + 23 % VAT

Kupując u nas oszczędzasz 200 PLN netto ( sugerowana cena netto producenta to 3 240 PLN )

Powrót

Ilustracje


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym