Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - Multi Firma

Multi Firma

Dodaj do mojej oferty

FiK Księga Handlowa

To program, który w prosty i intuicyjny sposób prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przepisami związanymi z integracją europejską. Bez dodatkowych opłat system pracuje w sieciach na dowolnej liczbie stanowisk umożliwia prowadzenie księgowości do 100 firm.

Księgowanie

* księgowanie w paczkach co umożliwia pełną kontrolę dokumentów i pracę osób nie mających pełnych kompetencji księgowych
* możliwość konfiguracji dekretów księgowych w taki sposób aby księgowanie dotyczyło konkretnych operacji gospodarczych
* paczka zostaje zaksięgowana tylko przy spełnieniu wszelkich warunków: zgodność wszystkich jej dokumentów i prawidłowe wypełnienie wszystkich dokumentów VAT
* dokumenty BO można wprowadzać w dowolnym czasie, nawet jeśli wcześniej wprowadzane były dokumenty obrotowe. Dokumenty BO mogą być sporządzane również w obcych walutach
* możliwość obsługi dowolnej liczby dzienników (np. kasowy, bankowy, sprzedaży itd.)
* możliwość księgowań walutowych
* dokumenty VAT zarówno w paczkach jak i bezpośrednio do rejestrów VAT
* wprowadzanie dokumentów zgodne z najnowszymi przepisami VAT (w tym zakup paliwa, zakupy wewnątrzunijne, transakcje trójstronne, sprzedaż wewnątrzunijna usług w stawce NP itd.)
* dokumenty VAT zakupowe z odwleczonym czasem odliczenia VAT
* automatyczne wyliczanie dokumentu VAT na podstawie dekretów w paczce (tam gdzie jest to możliwe)
* zobowiązania wobec skarbu państwa z tytułu zakupów wewnątrzunijnych księguje się tylko w rejestrze zakupu (nie ma konieczności rejestrowania tego samego w rejestrze sprzedaży)
* w paczce można dokonywać kojarzenia faktur i zapłat, nawet jeśli kwoty zapłat odbiegają od wartości faktur, lub płatność za faktury odbywa się na drodze kompensaty
* po zaksięgowaniu paczki i zbilansowaniu faktury i zapłaty w kartotece faktur, dokumenty te automatycznie przechodzą do archiwum. To samo dotyczy dokumentów, które kojarzymy bezpośrednio w kartotece faktur (rozrachunków)

Sprawozdawczość księgowa - standardowa

* zestawienie obrotów i sald
* dzienniki
* kontówki, w tym walutowe
* syntetyki i analityki w różnych układach (kilkanaście różnych rodzajów zestawień)
* możliwość definiowania własnych syntetyk na konta nieistniejące w planie kont (np. rozrachunki publicznoprawne, zespoły itd) i dokonywanie odpowiednich wyliczeń syntetycznych

Sprawozdawczość księgowa - definiowana

* bilanse
* rachunki zysków i strat
* przepływy
* możliwość zdefiniowania dowolnego własnego zestawienia

Sprawozdawczość VAT

* Rejestry VAT analityczne: obejmują sprzedaż i zakup (ok. 20 zestawień). Podzielone i opisane są w taki sposób, aby spełniały ustawę o VAT i dawały możliwość określenia wszystkich ustawowych danych.
* syntetycznie: pokazują wszystkie dane zbiorczo

Deklaracje

* FiK preparuje dane do deklaracji VAT7, VAT kwartalny UE, CIT2, PIT5
* po spreparowaniu danych istnieje możliwość wywołania tych deklaracji z wcześniej przygotowanymi danymi

Bezpośrednia obsługa rozrachunków

* dokumenty uzgodnione przynoszone są do archiwum
* można drukować odsetki i upomnienia zarówno z kartoteki faktur (rozrachunków) jak i z archiwum)
* istnieje możliwość wycofania rozrachunku z archiwum do kartoteki faktur
* do dyspozycji jest ok. 20 różnych zestawień dotyczących kontrahentów (ich zaległości płatniczych) zarówno syntetycznych jak i analitycznych
* dostępna jest inwentura rozrachunków (porównanie z dokumentami zaksięgowanymi w księdze handlowej
* istnieje możliwość dopisania dowolnego rozrachunku bezpośrednio do kartoteki faktur
* dostępny jest wydruk uzgodnienia stanów
* można drukować zestawienie dla banków (rozrachunki bieżące, do 3 miesięcy, ad 3 do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy)

Wprowadzanie danych z innych systemów

* Działa jako system samouczący. Raz wprowadzony sposób dekretacji zostaje zapamiętany i wprowadzony ponownie w przypadku kolejnego natrafienia na dokument o tych samych parametrach (typ, sposób zapłaty, operacja gospodarcza, miejsce powstawania kosztów itd.). Ponieważ interface jest standaryzowany, pozwala to na import dokumentów nie tylko z produktów naszej firmy, ale zupełnie dowolnej (producent musi tylko wyprowadzić dane wg naszego standardu)

Obsługa kontrahentów

* jedna kartoteka z możliwością przeszukiwania różnych kryteriów np. wg dostawców lub odbiorców.

Inne

* podgląd stanów kont praktycznie na każdym poziomie
* możliwość pełnej obsługi kontrahentów (zakładanie, modyfikacja) ze wszystkich miejsc, w których jest to potrzebne
* wyszukiwanie zaksięgowanych kwot i dokumentów
* administrowanie wydrukami składowanymi jako zbiory
* ustawienie kolorów w paczce i innych parametrów paczki
* administrowanie tabelą podatkową, odsetkami, możliwościami drukarek
* pełna obsługa polskich znaków, niezależnie w bazie danych i wydrukach
* zamknięcia poszczególnych lat księgowych z bezpieczną możliwością ich powtarzania - tworzy się automatyczne BO na następny rok
* lata księgowe mogą nie być związane z latami kalendarzowymi
* dostęp do wszystkich lat księgowych rejestrowanych w systemie
* system operacyjny DOS, WINDOWS na stanowisku pracy
* drukowanie na drukarki dowolnego typu, w tym w pełni WINDOWSowe (dowolny port)
* możliwość kierowania wydruków bezpośrednio na drukarkę lub na monitor
* system sieciowy w dowolnej sieci akceptującej polecenia DOS (NOVELL, Windows, LINUX lub UNIX z NFS i PC-NFS na końcówkach)
* kontrola uprawnień użytkowników.

FiK Księga Handlowa ( DOS ) Cena netto : 1290,00 PLN + 23 % VAT

Powrót


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym