Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - Multi Firma

Multi Firma

Dodaj do mojej oferty

Magazyn Multi

Program do obsługi magazynu i sprzedaży. Obsługuje wiele magazynów i cenników.

Magazyn

* obsługuje do 100 magazynów z możliwością ustawienia w każdym z nich innych danych firmy,
* potrafi sygnalizować przekroczenie stanów krytycznych w magazynie, uwzględnia rezerwacje,
* obsługuje towary wg różnych zasad: standard, FIFO, LIFO i średnia ważona,
* potrafi obliczyć stan magazynu na określony dzień oraz przeprowadzić inwentaryzację,
* obsługuje opakowania zbiorcze, zwrotne oraz lokalizację towaru.

Dokumenty i wydruki

* faktury VAT, faktury VAT RR, paragony, dokumenty WZ,
* faktury VAT do paragonów fiskalnych,
* faktury VAT korygujące sprzedaży i zakupu,
* faktury eksportowe w dowolnej walucie.
* dostawa wewnątrz wspólnotowa i transakcja trójstronna,

Sprzedaż

* obsługuje sprzedaż zarówno towarów jak i usług,
* pozwala posługiwać się pięcioma cennikami sprzedaży (dla netto i brutto),
* obsługuje rezerwację towarów,
* obsługuje akwizytorów oraz pozwala na automatyczne wystawienie dokumentów sprzedaży dla grup odbiorców,
* potrafi kontrolować limity zadłużenia kontrahenta w trakcie sprzedaży,
* zawiera system windykacji należności wraz z naliczaniem odsetek i wystawianiem wezwań i not.

Produkcja

* zawiera szereg funkcji pozwalających obsługiwać różnorodne procesy: od prostego konfekcjonowania po skomplikowaną produkcję ze zmiennymi warunkami technologicznymi, z uwzględnieniem tzw. nieszczęśliwych wypadków,
* zawiera elementy kalkulacji gotowego wyrobu z surowców lub innych gotowych wyrobów,
* zapewnia obsługę procesów produkcyjnych z uwzględnieniem rozliczenia ubytków i strat, zwrotów do magazynu,
* zawiera katalog kosztów dodatkowych umożliwiający umieszczenie w definicji wyrobu składników nieistniejących w magazynie.

Kasa

* wystawia i drukuje KP, KW oraz Raporty Kasowe za dowolny okres,
* pozwala przeglądać stan każdej kasy osobno lub wszystkich razem,
* pozwala określić różnego rodzaju uprawnienia i hasła dla dowolnej liczby operatorów.

Rozliczenia - Przelewy

* wystawia następujące dokumenty: Bankowy Dowód Wpłaty i Polecenie Przelewu (także dla organów podatkowych), Przekaz Pocztowy,
* obsługuje różne rodzaje kont: starych i nowych (NBR/IBAN)
* kontroluje stan rachunków bankowych firmy,
* prowadzi terminowe rozliczenia z kontrahentami (Urząd Skarbowy, ZUS).

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

* obsługuje wiele typów drukarek (w tym atramentowe i laserowe) z możliwością rozbudowy bazy sterowników,
* współpracuje z drukarkami fiskalnymi: POSNET DF-301, ELZAB FP-600/OMEGA, MEGABYTE MB-270, ORHMET DF-01, EMAR - DUO, OPTIMUS Spark, Wiking i Wiking Termik,
* współpracuje z przenośnymi urządzeniami do sprzedaży w terenie: SET UNIVEX, PSION Workabout, ELZAB PARTNER
* współpraca z kolektorami danych DENSO BHT i SYMBOL serii 3000/6000

Obsługa Kas Fiskalnych (OKF)

* obsługa kas fiskalnych: ELZAB: SYSTEM-600, wszystkie z serii ALFA i DELTA także poprzez modemy kasowe; IES ELECTRONICS; POSNET: PERSONAL, ECR; OPTIMUS: TANGO, RUMBA, PS-2000; DATECS MB550;
* umożliwia załadowanie kasy towarami z Magazynu (dla korzystających dotychczas tylko z Magazynu) oraz inicjację magazynu towarami z kasy (dla korzystających dotychczas tylko z kasy),
* opcja automatycznego nadawania NUMER_KF, wg którego towary są później pokazywane w kasie,
* kontroluje unikalność nazw dla kas II-giej generacji.

Konfiguracja

* zawiera rozbudowane opcje konfiguracyjne, które pozwalają użytkownikowi dostosować program do specyficznych wymagań,
* posiada w pełni konfigurowalne stawki VAT (dowolna ilość i wartość stawek),
* dopuszcza różne sposoby obliczania marży w trakcie zakupu,
* obsługuje polskie znaki w kilku standardach.

Zabezpieczenia

* zawiera hasłowy system (operatorzy z indywidualnymi uprawnieniami) zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych,
* proponuje zmianę operatora, gdy wykonanie niedozwolonej opcji inicjuje operator bez uprawnień,
* pozwala zindywidualizować menu dla każdego operatora, oraz przypisać mu magazyn oraz kasę, na której pracuje,
* zawiera system rejestracji zdarzeń (dla administratorów).

Inne możliwości

* praca w sieciach komputerowych,
* wykonuje wiele różnych raportów, m.in. magazynowych, finansowych, wartościowych,
* umożliwia generowanie raportów własnych,
* umożliwia wybór kilku towarów z raz otwartego słownika,
* umożliwia archiwizację obszernych danych na wielu dyskietkach.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI: Księga PiR, FiK® Księga Handlowa,

Magazyn Multi ( DOS ) Cena netto : 690,00 PLN + 23 % VAT

Powrót


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym