Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
COMPILER s.c. - Kasy i drukarki fiskalne , oprogramowanie , usługi informatyczne - Infor System / CafeFirma System

Infor System / CafeFirma System

Dodaj do mojej oferty

Płace

Program posiada wiele funkcji pozwalających na pracę zarówno w firmach małej i średniej wielkości, jak i w biurach rachunkowych

Wybrane funkcje:

* sporządzanie wszystkich podstawowych formularzy kadrowych m.in. umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu świadectwa pracy,
* podział pracowników na grupy oraz działy,
* rejestracja danych kadrowych o pracowniku,
* naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, w tym na podstawie składników dowolnie definiowanych przez użytkownika,
* wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* tworzenie kilku rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych, automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne),
* sporządza kilka list płac w jednym miesiącu,
* automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego, itp.) do następnych okresów,
* próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,
* rejestrowanie nieobecności takich jak urlopy: macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne, zwolnienia lekarskie  itd.,
* rozlicza urlopy, staże i zasiłki,
* ewidencjonuje informacje z: umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilno-prawnych, deklaracji ZUS,
* program rozlicza umowy cywilno-prawne,
* przesyła deklaracje i zgłoszenia ZUS do programu Płatnika,
* przygotowanie deklaracji podatkowych realizowanych przez Płatnika dla pracowników,
* drukowanie zaświadczeń o zarobkach,
* definiowanie kalendarza dni wolnych i świąt,
* sporządza deklaracje: PIT 11, PIT 4, PIT 40, PIT 4R, PIT 5.

Powrót


Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /var/www/html/compiler/engine/functions/database.inc on line 123
Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomym